Home

OSM advies is het adviesbureau voor ontwikkeling van organisaties die gericht zijn op vragen uit de samenleving, zoals zorgorganisaties, onderwijsorganisaties, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties.

Op de thema’s projectmanagement, organisatie- en managementontwikkeling en good governance bied ik advies, cursussen en workshops en ben ik sparring partner voor raden van toezicht, directies en managers.

Door mijn jarenlang functioneren in besturen en raden van toezicht zijn adviezen, acties en interventies doorleefd met ervaringskennis.

Als veranderaar ben ik breed georiënteerd, met accent op het in beweging zetten en implementeren van ontwikkelingen.

Praktijkgericht, levendig, aandacht voor structuur en mensen, enthousiast en een goed gevoel voor posities en omgeving zijn de stijlkenmerken.

José Laheij

Website is in ontwikkeling